Alvaro Malpartida

Gettin’ Ready To Rumble At Chopes
In this exclusive photo gallery, Taj Burrow, Bobby Martinez, Damien Hobgood,...